Rolele catargului

Solicitare rapidă ofertă
de piese de schimb pentru stivuitoare

Contactaţi-ne prin oricare dintre modalităţile de contact.

Din punctul de vedere al funcționării sigure a stivuitorului, este foarte importantă starea catargului, precum și a pieselor din acesta. Catargul are sarcina de a ridica și coborî încărcăturii. Aceasta cuprinde profilul coloanei exterioare (1)  și interioare (2), respectiv suportul furcii (3). În scopul manipulării încărcăturii piesele care suportă solicitarea au fost realizate într-o  structură telescopică, cu profile care se mișcă una în cealaltă.

Suportul furcii catargului și profilul coloanei

Suportul furcii catargului și profilul coloanei

Profilele sunt ghidate de către rolele catargului. Valțurile direcționează forțele, respectiv momentul forței de la suportul furcii la catarg, apoi spre structură.

Pe durata  întreținerii și a mentenanței starea rolelor trebuie verificată. Putem verifica prin observație în ce stare se află. O eroare frecventă este aceea, că rola nu se rotește și se uzează colțuros. În general aceasta se întâmplă din cauza întreținerii eronate – respectiv cum este uns catargul – recomandarea noastră este folosirea sprayului de gresare a lanțului. O altă eroare frecventă este aceea că piesa se sparge, cauza acesteia poate fi lovitura, tensionarea care este aplicată structurii. Aceasta de multe ori este observată și de către operator, deoarece rulmentul spart se încleștează între elementele aflate în mișcare ale catargului și blochează ridicarea-coborârea.

Totuși, față de fenomenele precedente, cea mai frecventă eroare este aceea a jocurilor dintre role și profilul catargului, care apar datorită uzurii. Una dintre aceste tipuri este acel joc, care este între mantaua rolei și profilul catargului. Jocul prea mare va crește balansarea în direcția înainte – înapoi a catargului, cauzând astfel pericol de accidentare. Cu cât lucrăm la un nivel mai înalt, cu atât mai mult simțim balansarea mai mare, astfel, pe un catarg semnalat, cu un dispozitiv prost, încărcătura poate să se miște și 40-50 mm, astfel aceasta ar însemna pericol de accidentare. În acest caz eroarea ar putea fi reparată prin role de catarge supradimensionate. Trebuie estimat exact cu ce diametru exterior va putea parcurge rola traseul.

Rola de catarg și șaibe de rosturi pe știft

Rola de catarg și șaibe de rosturi pe știft

Acesta este important, deoarece profilele catargelor nu întotdeauna se uzează uniform. În cazul în care – în timpul activității –  un stivuitor este utilizat la o înălțime joasă de ridicare, rola furcii va uza segmentul inferior al  profilului intern al catargului.

Celălalt joc va realiza o blansare în direcție laterală. În această situație, pe parcursul activității suportul furcii stivuitorului și profilul catargului se mișcă lateral, cu aceasta îngreunează munca operatorului și produce de asemenea pericol.

Verificarea jocului lateral cu măsurător de joc

Verificarea jocului lateral cu măsurător de joc

Balansarea laterală se poate repara prin montarea de șaibe de rostuire. În cazul în care observăm jocuri mai mari nu numai la catarg ci și la suportul furcii, atunci este oportun a se demonta toată structura de ridicare și de a efectua activitatea pe sol, în poziție orizontală. Rostuirea se poate ajusta cu exactitate, deoarece după montarea șaibelor este posibilă verificarea cursei elementelor. Pe stivuitoarele mai vechi suportul lateral a fost realizat printr-o rola de dirijare mai mic. În acest caz poziția rolei care sprijină partea laterală s-a putut ajusta cu un șurub.

Rostuirea catargului Jungheinrich Triplex

Rostuirea catargului Jungheinrich Triplex

Să vedem ce mai trebuie să știm din punct de vedere tehnic despre această piesă a stivuitorului.

Rolele catargului sunt expuse atât solicitării dinamice și statice, cât și șocurilor, vibrațiilor și multor altor tipuri de efecte de balansare. Este esențial a se aminti și factorii de mediu, ca de exemplu căldura, frigul, praful, efectele agresive de atmosferă și alte impurități. Chiar din această cauză echipamentele de comandă ale catargelor sunt robuste și au o capacitate mare de solicitare la sarcină.

În cazul unei role moderne – conform construcției tehnice – sunt caracteristice următoarele (însă noi prezentăm în special produsul unuia dintre producători, rulmenții grupei Schaeffer, care este întreprindere membră a INA.

Inelele exterioare sunt confecționate din material masiv cu pereți groși. Inelele interioare sunt confecționate dintr-un material, cu aceasta se pot reduce costurile de montare, deoarece nu este necesară o presare în direcție axială. Piesele rulante sunt așezate într-o colivie de plastic. Rulmenții sunt rezistente și la forțele și momentele radiale și axiale.

Bilateral etanșeitatea de pe marginile valțurilor conferă protecție de încredere față de impurități și aburi.  Rulmenții sunt prevăzuți cu ungere /gresare pe viață.

Atunci când rolele ating suprafața profilului catargului, rolele externe se deformează temporar. Comparând cu rulmentul cu bile care este așezat într-un alezaj, în cazul rulmenților rolei catargului observăm un alt tip de distribuție a solicitării. Aceasta merită de luat în seamă la calculul capacității de solicitare la sarcină și a duratei de funcționare – prin intercalarea solicitării de vază la sarcină Cr w și C0r w (a se vedea tabelul de dimensiuni). Pe inelul exterior atingerea suprafeței profilului catargului dă ca rezultat forțe/momente/tensiuni de încovoiere, care poate fi vizualizat prin solicitări radiale/de direcție radială – Fr per és F0r per – (a se vedea tabelul de dimensiuni). Forța de încovoiere nu poate depăși valoarea de rezistență a materialului.

Deformarea elastică a inelului exterior

Deformarea elastică a inelului exterior

Solicitarea dinamică

În cazul acelor rulmenți, care au fost proiectați pentru solicitare dinamică (de exemplu rulmenți rotativi) parametrul corect este solicitarea dinamică efectivă Crw (a se vedea tabelul de dimensiuni). Totodată nu se pot depăși valorile de solicitarea dinamică radială Fr.

Solicitarea statică

În cazul rulmenților care sunt supuși solicitării statice (de exemplu rulmenți care nu se mișcă, sau se rotesc puțin, parametrul corect este capacitatea de solicitare statică C0r w (vezi tabelul de dimensiuni). Totodată nu este voie să se depășească valorile solicitării statice F0r w.

În afară de valoarea solicitării radiale asupra rulmentului trebuie luat în considerare și solicitarea radială a profilului catargului.  .

Tabelul cu valori are numai caracter orientativ, nu conține informații despre fiecare piesă, am exemplificat numai cu două valțuri.

Tipul Solicitarea în sarcină
din. Cr w [N] stat.  C0r w [N] din. Fr per [N] stat.  F0r per [N]
HULR28/70.2RS 18600 14200 18600 28400
HULR30/78.2RS 25000 19100 25000 38200

Solicitare radială

Distanța orizontală dintre valțurile catargului în suportul furcilor rămâne constantă. Datorită acestui fapt la o solicitare Q identică  și pe lângă o poziție de solicitare identică fiecare valț primește o solicitare radială Fr identică. În prima imagine a textului solicitarea radială este semnalată cu Fr.

Trebuie luat în calcul solicitarea radială care acționează asupra fiecărei role din catarg din suportul furcilor în ceea ce privește excentricitatea solicitării Q, pe baza următoarei formule:

06_Solicitare_radiala
Unde

Fa – este solicitarea radială pe o rola al suportului furcii (excepție fiind masa suportului furcii, în poziția verticală a catargului); unitatea de măsură: N
Q – sarcina pe furci; unitatea de măsură: N
a1 – distanța dintre centrul de greutate al sarcinii și lanțul de ridicare; unitatea de măsură: mm
b – distanța pe orizontală dintre rolele catargului pe suportul furcilor; unitatea de măsură: mm
c – excentritatea sarcinii pe furci; unitatea de măsură: mm
d – distanța pe verticală dintre rolele catargului pe suportul furcilor; unitatea de măsură: mm

Solicitarea axială

Atunci vorbim de solicitare axială, dacă centrul de greutate al sarcinii (din sensul de mers) nu cade în mijloc. Momentul care rezultă și care acționează asupra axei vehiculului trebuie să fie preluat/atenuate de rolele catargului aflate în diagonală (pe prima imagine este simbolizată cu Fa).

01
Unde

Fa – solicitare axială pe una dintre rolele suportului de furci (exceptând masa suportului de furci în pozișia verticală a catargului); unitatea de măsură: N Q – sarcina pe furci, unitatea de măsură: N b – distanța pe verticală dintre role dă suportul furcilor; unitatea de măsură: mm c – excentricitatea sarcinii pe furci; unitatea de măsură: mm

Efectul înălțimii de ridicare asupra rolelor 

Se poate spune în mod general că rolele din suportul de furci sunt supuse unei solicitări mai mari decât cele care se află între profilele interioare și exterioare.

Totodată trebuie să menționăm, că în cazul unei ridicări maxime distanța pe orizontală dintre rolele aflate între profilele exterioare și interioare se reduce la minim, astfel asupra rolelor acționează forțe de mărime maximă.

La catargele evidențiate (emin) asupra rolelor acționează o forță maximă.

La catargele evidențiate (emin) asupra rolelor acționează o forță maximă.

În cazul în care în locul furcilor folosim alte adaptoare asupra rolelor catargului pot acționa forțe extreme.

În cazul în care căutați o astfel de piesă, puteți solicita ofertă în doă feluri. Nouă ne este cel mai ușor dacă ne dați datele stivuitorului și pe baza acesteia noi căutăm cu ce fel de role de catarg a fost dotat. Cealaltă posibilitate este căutarea conform dimensiunilor. În această situație prima dată să ne căutați pe noi, și vă trimitem un desen, pe care puteți să dimensionați piesa de stivuitor căutată.

 

Piese stivuitor - Rolele catargului